Územní plán Ostravy

#NázevVelikost 
..
V1 - ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ-
V2 - HV-URBANISTICKÁ KONCEPCE-
V2.1 - HV-KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY-
V2.2 - HV-KONCEPCE VI-DOPRAVA-
V2.3 - HV-KONCEPCE VI-ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTŘINOU A TELEKOMUNIKACE-
V2.4 - HV-KONCEPCE VI-ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM-
V2.5 - HV-KONCEPCE VI-ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A KANALIZACE-
V3 - VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE-